Pracownia psychologiczna - Marta Trojanowska

Psychologiczne badania kierowców i operatorów

+48 660 007 212

Zgodnie z wytycznymi metodyki badań psychologicznych kierowców, badanie przeprowadzanie jest przy użyciu testów z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kompletnego zestawu aparatury mierzącej poszczególne obszary sprawności pschofizycznej:

  • miernik czasu reakcji - ocena szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce
  • wirometr - ocena prędkości obiektów w ruchu
  • stereometr - widzenie przestrzenne niezbędne do oceny odległości
  • aparat krzyżowy - ocena szybkości reakcji złożonej - zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania
  • noktometr i pierścień Landolta - badanie w kabinie ciemniowej - ocena możliwości prowadzenia samochodu w warunkach nocnych, która obejmuje widzenie w mroku oraz wrażliwość na olśnienie
  • równoważnia- do badania predyspozycji osób pracujacych na wysokościach, diagnozuje zaburzenia zmysłu równowagi

Pracownia korzysta z certyfikowanej, nowoczesnej aparatury firmy Alfa-Electronics.